OS X TERMINAL ICONS
" />

OS X Yosemite icon user guide » OS_X-Terminal-iconsOS X TERMINAL ICONS